Semester/semesterersättning

Rätten till semester regleras i semesterlagen, men det kan också finnas skrivningar i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats

Rätten till semester (ledighet eller semesterersättning) går inte att förhandla bort, det är en lagstadgad rättighet. Grundregeln är att den som har längre anställning (t.ex. tillsvidareanställning eller långtidskontrakt) får semesterlön. Det innebär att man får ledigt med ett litet påslag på sin vanliga lön under semestern. Lagen säger att semestern, om inte annat avtalats mellan dig och arbetsgivaren, ska förläggas så att arbetstagare får en ledighetsperiod om fyra veckor under juni-augusti. Huvudregeln är att arbetsgivare och arbetstagare samråda med varandra om semesterns förläggning.

För den som har kortare anställning (t.ex. pjäskontrakt) gäller normalt att semester inte tas ut i form av ledighet under perioden, utan man får iställetsemesterersättning i klump i slutet av anställningen. Semesterersättningen är normalt 12% av lönen (något mer i filmavtalet).

Semesterersättningen är inte en del av lönen, utan ska ligga utöver den lön som man kommit överens om. Om du ändå skulle vilja ta ut semester (vara ledig) under en kortare anställning, diskutera saken med din arbetsgivare så tidigt som möjligt och försöka att komma överens.

Denna artikel hjälpte mig