Tjänstledighet

Rätten till tjänstledighet regleras i lag och kollektivavtal.

Lagen ger rätt till tjänstledighet i vissa speciella fall. Om du ska studera på exempelvis universitet/högskola har du rätt till tjänsteledighet, liksom ledighet för att bedriva näringsverksamhet. För trängande familjeskäl (t.ex. svåra olycksfall eller sjukdom) som ”gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig” har du också rätt att vara tjänstledig.

I ovanstående fall måste du oftast ha varit anställd hos arbetsgivaren en viss tid, och det finns också andra krav som ska vara uppfyllda för att lagen ska gälla. Vill du vara tjänstledig på någon av ovanstående grunder måste du alltså kontrollera närmare vad som gäller i just ditt fall.

Om du arbetar på institutionsteater finns en skrivning i kollektivavtalet som säger att tillsvidareanställd kategori 2 a (konstnärlig personal) har rätt till tjänstledighet som omfattar helt spelår. Tjänstledigheten ska begäras så tidigt som möjligt, dock senast den 1 december för nästkommande spelår och kunna förlängas högst två gånger i följd med ett spelår vardera gången.

I andra fall kan man försöka komma överens med arbetsgivaren om tjänstledighet.

Denna artikel hjälpte mig