Moms på kulturområdet

I Sverige har vi tre skattesatser för moms, men det finns också verksamheter som är momsbefriade. På de flesta verksamheter är det 25 procent moms. På konst, mat och vissa andra verksamheter är det 12 procent moms och på entrébiljetter till kulturevenemang, försäljning och upplåtelse av upphovsrättigheter som till exempel scenografi- och regissörsuppdrag samt skådespelaruppdrag på film är det 6 procents moms.

Gage på artistframträdanden är momsfria om artisten

• är en utövande konstnär
• framträder inför publik
• framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen.

Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt är

• sångare
• musiker
• dansare
• skådespelare
• recitatörer
• dirigenter.

Om flera utövande konstnärer uppträder tillsammans, till exempel en orkester eller en teatergrupp, är framförandet också momsfritt, om det är artisten som säljer föreställningen.

För att gaget ska vara momsfritt krävs dessutom att det avser ett framträdande inför levande publik. Det arbete som görs av till exempel regissörer, repetitörer eller scenografer sker vanligtvis inte inför publik. Deras ersättning är därför inte momsfri. Då gäller reglerna för 6 eller 25 procent moms.

Filminspelning och inspelning eller direktutsändning i radio eller TV räknas inte som ett framträdande inför publik. Om en utövande konstnär får ersättning för ett sådant framträdande så räknas det som ersättning för en upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt. Skattesatsen vid upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt är 6 procent.

Köper du varor och tjänster för din momspliktiga verksamhet har du rätt att dra av momsen på inköpen. Du måste då ha fakturor eller kvitton som styrker dina avdrag. Om du inte ska ta ut moms för att tjänsten är momsfri får du inte heller dra av den moms som du betalat för dina inköp till verksamheten. Den momsen blir istället en kostnad i din verksamhet. Har du kostnader som avser både momspliktig och momsfri verksamhet får du avgöra avdrag som motsvarar användningen i den momspliktiga verksamheten.

Läs mer om  Moms inom kulturområdet på Skatteverkets hemsida.

Denna artikel hjälpte mig