A-kassa

Arbetslöshetskassa – du kan vara medlem i en arbetslöshetskassa, både om du är anställd eller har eget företag. Det som skiljer sig åt är hur och när du kan få ersättning.

Om du är egenföretagare kan du i princip inte få någon arbetslöshetsersättning förrän du har avvecklat ditt företag. Det finns ett undantag, sedan ett par år, och det är att varje företagare kan förklara sitt företag vilande, det vill säga inte ha någon verksamhet i företaget en period och under den perioden få ersättning.

Det finns särskilda regler som berör dig som egenföretagare. Läs mer på Unionens hemsida.

Om du arbetar som anställd och på din fritid driver ett företag som bisyssla så betraktas du under vissa förutsättningar inte som företagare.

Unionens arbetslöshetskassa har en särskild kultursektion till vilken du kan vara ansluten, oavsett om du arbetar som anställd eller som egen företagare. Läs mer om kultursektionen på Unionens a-kassa här.

Sveriges A-kassor

Sveriges a-kassor är en organisation som informerar och utbildar om arbetslöshetsförsäkringen. Foldern Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen ger en bra inblick i hur försäkringens olika delar fungerar. Den tar bland annat upp medlemskap, villkor, avgifter, ersättning, studier, eget företag, deltidsarbete och pension. Foldern finns att ladda ner här.

Denna artikel hjälpte mig