Upphovsrättsliga ersättningar

Upphovsrätt Scen & Film betalar ut olika slags ersättningar:

Enligt kollektivavtal
Ersättningen är att betrakta som inkomst av tjänst. Upphovsrätt Scen & Film drar skatt och sociala avgifter för dig. Utbetalning sker årligen i november/december.

Enligt lag
– kabelersättning
– privatkopieringsersättning
– ersättningar för offenligt framförande

Utbetalning sker under senhösten varje år. Du måste själv betala in skatt och sociala avgifter. Är du momsregistrerad måste du redovisa detta i din momsdeklaration.

Egen licensiering
Utbetalning sker kvartalsvis. Du måste själv betala in skatt och sociala avgifter. Är du momsregistrerad måste du redovisa detta i din momsdeklaration.

Ärvd royalty
Utbetalning av ärvd royalty sker löpande. För att utbetalning ska kunna ske måste vi ha bouppteckning/arvsskiftespapper.

Utbetalning till skådespelare bosatta i Danmark, Norge eller Finland
Ersättning till skådespelare som medverkat i svensk produktion och är bosatta i Danmark, Norge eller Finland erhåller sin ersättning från respektive förbund, Filmex i Danmark, Norsk Skuespillerforbund eller Filmex i Finland. Upphovsrätt Scen & Film betalar då ut klumpsumma till förbunden för viidareutbetalning. Detta enligt ett samverkansavtal med respektive land.
På motsvarande sätt betalar dessa förbund ersättning till Upphovsrätt Scen & Film för skådespelare bosatta i Sverige som medverkat i dansk, norsk eller finsk produktion. Upphovsrätt Scen & Film ser då till att det fördelas och vidareutbetalas till rättighetshavarna.

Utbetalning till övriga rättighetshavare bosatta utanför Sverige
Utbetalning sker via Internetöverföring till respektive rättighetshavare. Upphovsrätt Scen & Film behöver för att kunna verkställa detta kontouppgifter till den utländska banken och mottagarens TIN (Taxpayer Identifikation Number). Kontakta Upphovsrätt Scen & Film för mer information.

Skatteservice
Upphovsrätt Scen & Film erbjuder privatpersoner extra service för upphovsrättsersättning avseende kabel SVT, TV4, SVT Europa samt ersättning för privatkopiering, genom att dra skatt och sociala avgifter för insättning på mottagarens skattekonto. Om Du inte anslutit Dig till detta och är intresserad kan Du fylla i en blankett och vi kommer framöver att dra skatt och egenavgifter. Förutsättningen för detta är att bruttobeloppet är minst 5 000 kronor. Kontakta Upphovsrätt Scen & Film så får du veta mera.

Du kan även själv göra kompletteringsinbetalning för skatt och sociala avgifter direkt till ditt skattekonto. Betala in på Skatteverkets post- eller bankgiro och ange ditt personliga referensnummer. Referensnumret beräknas på på denna länk till Skatteverkets hemsida.

Saknar du ersättning för någon produktion?
Har du medverkat i något program under men inte fått ersättning kan Du fylla i en blankett för ersättningsanspråk. Blanketten hittar du på Copyswedes hemsida.

Visas filmen där du medverkat i andra sammanhang än på bio?
Som du vet betalas royalty enligt våra kollektivavtal när filmen du medverkat i visas i alla fönster till exempel i tv/video/dvd, och numera även på bio. Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film arbetar intensivt med att spåra filmerna då producenten inte självmant redovisar intäkter för sådan redovisning. Det underlättar alltid för oss när vi spårar filmer att rättighetshavarna även håller ögonen öppna och hör av sig till oss.

Denna artikel hjälpte mig