Kompetensutveckling

Alla som är yrkesverksamma under en längre tid behöver kontinuerligt vidareutbildning och/eller daglig träning för att bibehålla sin kompetens och utvecklas inom sitt yrke. En viktig fråga för Fackförbundet Scen & Film är möjligheten till kompetensutveckling och träningsmöjligheter för alla yrkesverksamma, både tillsvidareanställda och frilansare.

Målet är att alla professionellt yrkesverksamma (tillsvidareanställda, visstidsanställda och egenföretagare) ska ha tillgång till kompetensutveckling.

Scen & Film har varit initiativtagare till flera insatser som handlar om regionala arbetsplatsövergripande kompetensutveckling. Den riktade sig till alla yrkesverksamma oavsett om de är tillsvidareanställda, visstidsanställda frilansare eller frilansande egenföretagare. Det gäller bland annat de kulturkraftsprojekt som genomförts i Stockholm, Skåne/Blekinge och Västra Götaland.

I Västra Götaland fortsätter verksamheten inom ramen för Kulturakademin. Arbete pågår för att följa upp Kulturkraftsprojekten också i andra delar av landet. Förbundet har också varit pådrivande för att pengar som inte längre används för pensionsändamål på institutionerna ska styras över till kompetensutveckling.

Scen & Film har även drivit fram den dagliga träningen för dansare och sångare samt Teater-, Dans och Musikallianserna. I scenkonstalliansernas uppdrag ingår att vara en resurs för hela frilansområdet när det gäller bland annat kompetensutveckling.

Kompetensutvecklingsavtal som finns på institutionsteaterområdet

På de samhällsägda teatrarna har Scen & Film och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst förhandlat fram ett särskilt kompetensutvecklingsavtal. Avtalet säger bland annat att arbetsgivaren har huvudansvar för att kompetensutveckling genomförs systematiskt för anställda oavsett anställningsform. Alla medarbetare ska ha en individuellt utformad kompetensutvecklingsplan.

Läs mer om innehållet i Institutionsteateravtalet (Bilaga 9)

Trygghetsrådet TRS kommer från den 1 oktober 2022 ha möjlighet att erbjuda stöd för kompetensutveckling. Det gäller både tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Syftet är att stärka enskilda personers ställning på arbetsmarknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet.

Stödet kan bestå av:
• Vägledning, rådgivning och coachning mot studier
• Validering av befintliga kunskaper
• Ersättning för kortare kurser – upp till en vecka (ekonomiskt stöd och/eller betald kurs)
• Yttrande till CSN relaterat till det nya omställningsstudiestödet.
• Kompletterande ekonomiskt stöd för den som beviljats omställningsstudiestöd
• TRS kan betala för vissa utbildningar.

För att läsa mer om vilka krav som ställs samt hur du ansöker gå in på:
Vill du utveckla din kompetens? – nytt avtal | Trygghetsrådet TRS

 

 

Denna artikel hjälpte mig