Goda råd inför årets deklaration

Skatteregler och avdrag ger huvudbry för många kulturarbetare. I början av april ordnade Teaterförbundet för scen och film en kurs där Susin Lindblom, skattejurist med särskild kunskap om kulturområdet, gav ett 30-tal medlemmar vägledning inför årets deklaration.

Att vara anställd eller att ha ett eget företag är ett val som många scen och filmarbetare behöver göra. Ibland blir det en kombination då uppdragsgivare och arbetsplatser har olika önskningar. I deklarationstider märks skillnaderna mellan anställningsformerna extra mycket.

– Generellt kan man säga att för anställda är det arbetsgivaren som sköter kostnader och avdrag. Men i vissa fall kan exempelvis den som har långa resor till och från arbetet eller dubbelt boende göra avdrag, sa Susin Lindblom.

Susin Lindblom Foto:Peter Rehnfeldt

Susin Lindblom Foto:Peter Rehnfeldt

Alla som har valt att starta ett eget företag behöver däremot ha mer kunskaper om skattereglerna, oavsett om det handlar om en enskild filma eller ett aktiebolag. Bland annat ska två deklarationer lämnas in, en för företaget och en personlig.

– Bland det viktigaste är att ha en tydlig skiljelinjelinje mellan företagets ekonomi och den privata ekonomin. Vid en eventuell förfrågan från Skatteverket måste det synas att utgifter och avdrag har koppling till arbete och inte till vanliga levnadskostnader, sa Susin Lindholm.

På kursen tog hon upp flera avdragsfrågor som kan vara aktuella för alla med eget företag som arbetar med scen och film.

Några kostnader som kan ge avdrag är:
• Arbetsplats/arbetsrum
• Agentprovision
• Auditionsresor
• Rekvisita
• Facklitteratur/biobesök/teaterbesök
• Arbetsresor till exempelvis biennal, festival, utbildning
• Försäkringar
• Hälsovård (för aktiebolag men inte enskild firma)
• Internet/mobil som används i jobbet

Några kostnader som i regel inte kan ge avdrag är:
• Motionskort
• Glasögon
• Kläder
• SL-kort
• Äta ensam
• Allmän litteratur
• Representation

Alla de här exemplen är generella. Avvikelser finns och beror på hur verksamheten och arbetssituationen ser ut. Två mer utförliga guider till deklarationer och avdrag finns här:

Kostnärsnämndens konstnärsguide 

Skatteverkets avdragslexikon

I Teaterförbundets folder Tips och råd inför deklarationen hittar du information som är bra att ha när du ska deklarera.

Årets deklaration ska vara inlämnad till Skatteverket senast torsdagen den 2 maj 2019.