Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier?

Kontakta Teaterförbundets medlemsrådgivning om du behöver stöd i att anmäla trakasserierna. Då får du under sekretess tala med förbundets jurister som kan ge dig råd om hur du bör gå till väga. De som arbetar på Teaterförbundet för scen och film har tystnadsplikt. Du kan också delge dina berättelser till adressen metoo@teaterforbundet.se

Vill du ha stöd med att anmäla trakasserier kan du kontakta Medlemsrådgivningen på Teaterförbundet för scen och film per mejl: jour@teaterforbundet.se eller per telefon 08 – 441 13 00, vardagar 9.00-12.00.

Sexuella trakasserier är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är ett allvarligt problem för den som drabbas, och det är vanligt att det ofta råder tystnad och okunskap kring frågan.

Det är du som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Men den som trakasserar måste inse att beteendet är kränkande – därför är det viktigt att du säger ifrån.

Det är arbetsgivarens ansvar att ingen utsätts för trakasserier på sin arbetsplats. Blir du utsatt bör du omedelbart anmäla detta till din arbetsgivare. Ta gärna hjälp av skyddsombudet och facket, om sådana representanter finns på din arbetsplats.

Ny e-postadress för Metoo-berättelser

Teaterförbundet för scen och film har tagit fram en särskild e-postadress, där vi samlar in era berättelser om sexuella trakasserier:  metoo@teaterforbundet.se

Berättelserna används endast i förbundets interna arbete för att uppnå en långsiktig attitydförändring inom branschen. Det är enbart jurister på förbundets förhandlingsavdelning som läser och besvarar dessa mejl.

Bryt tystnaden

I handboken Bryt tystnaden har TCO sammanställt berättelser och verktyg för hur sexuella trakasserier kan förebyggas och hanteras. Boken går också igenom, arbetstagarnas rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter.  I boken berättar bland andra operasångerskan Malena Ernman om sexismen i operavärlden.

Partsgemensamt råd
Teaterförbundet för scen och film och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst har ett gemensamt råd som ska arbeta för att motverka diskriminering och främja mångfald i arbetslivet.Rådet ska utveckla det samarbete som idag bedrivs kring frågorna, och även arbeta med att öka kompetensen och medvetenheten inom organisationerna på central och lokal nivå.
Organisationerna har bland annat gemensamt tagit fram en jämställdhetscheck och en mångfaldscheck.