Fria dansgrupper/koreografer

Avtalet gäller för dansare och koreografer samt teknisk och administrativ personal som är anställda av en arbetsgivare som är medlem i Svensk Scenkonst eller som har hängavtal med Scen & Film.

Under fliken Arbetsgivare som omfattas finns arbetsgivare som tecknat avtalet direkt med Scen & Film.

Det här är en kort information om minimilönerna i Fridansavtalet. Avtalet i sin helhet kan du ladda ner härintill.

Avtalet gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Lön dansare och koreografer:

Lägstalön per månad från 1.07.2023 1.04.2024
Dansare
Dansare utan utbildning och erfarenhet lägst 21 030 kr 21 682 kr
Dansare med relevant utbildning eller minst 2 års
relevant yrkeserfarenhet
23 507 kr 24 236 kr
Dansare 5 år efter första engagemanget 25 806 kr 26 606  kr
Koreograf
Koreograf utan relevant utbildning och erfarenhet lägst 23 940 kr 24 682 kr
Koreograf med relevant utbildning och erfarenhet eller minst 2 års
relevant yrkeserfarenhet
29 594 kr 30 512 kr
Uppförandeersättning koreograf
Föreställning upp till 30 minuter 411 kr 424 kr
Föreställning över 30 minuter
827 kr 853 kr
     

Repetitionsdagar och/eller föreställningar överstigande 21 per månad respektive 5 per vecka ersätts med lägst överenskommen månadslön dividerad med 21 per dag.

Vid anställning överstigande en månad kan överenskommelse göras om att två föreställningar understigande 30 minuter på samma dag och på samma plats räknas som en föreställning. Sådan överenskommelse måste skrivas in anställningsavtalet.

Detsamma gäller vid anställning kortare än en månad om veckolönen överstiger lägst månadslön dividerad med 3,7. Antalet föreställningar per vecka får dock inte överstiga 8 föreställningar.

Halvtidsanställning

Dansare och koreografer kan anställas på halvtid. Ersättningen är då lägst 60 procent av överenskommen månadslön. För halvtidsanställda dansare betalas ett tillägg per föreställning motsvarande överenskommen månadslön dividerat med 31,5.

Scenograf och kostymdesigner

Från 1.07.2023 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
Grundbelopp 43 040 kr 36 584 kr 30 128 kr
Från 1.04.2024 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
Grundbelopp 44 374 kr 37 718 kr 31 062 kr

Scenografi exklusive kostym samt enbart kostym

Från 1.07.2023
Grundbelopp 21 518 kr
Från 1.04.2024
Grundbelopp 22 186 kr

 

Lön administrativ och teknisk personal

Lägstalön per månad från 1.07.2023 1.04.2024
Administrativ personal utan utbildning och erfarenhet 21 247 kr 21 906 kr
Relevant högskoleutbildning eller 5 års yrkesverksamhet 22 793 kr 23 500 kr

Kan man blanda hel- och halvtid?
Fråga: Jag har fått ett kontrakt med halvtid i tre veckor och sedan heltid i två veckor. Går det att göra så?

Svar: Nej, Huvudregeln är att man skall vara anställd på heltid, men vid en klart begränsad arbetsinsats finns även möjlighet till halvtidsanställning. Dock får inte en anställning innehålla både halvtid och heltid, dvs hela kontraktet skall vara på heltid eller halvtid.

Anställd koreografs uppförandeersättning?
Fråga: Har jag som anställd koreograf rätt till ersättning för min upphovsrätt till dansverket?

Svar: Ja, du har rätt till en uppförandeersättning varje gång ditt dansverk framförs offentligt. Om föreställningen är kortare än 30 minuter har du rätt till minst 411 kr per föreställning. Är föreställningen längre än 30 minuter har du rätt till minst 827 kr per föreställning.

Alma Söderberg Studios
Andersson Dance
Arkeolog 8
AVart Dans & Rörelse
Bobbi Lo Produktion
CCAP (Cristina Caprioli)
Compagnie Jus de la Vie
Dance is ancient
Dansinitiativet
Danskonst i Norr
Dansprojekt Pyramiderna
Dansstationen - Skåne gästspelsscen för dans
DANTAI
Embassy of Movement AB
Embla dans & teater
Framework Dancing Art AB
Freestyle Phanatix
Föreningen Atalante
Föreningen Dans
Föreningen Göteborgs Dansproduktioner
Föreningen RERE
Ideella Kulturföreningen Prook
In a living tradition AB
Interim kultur AB (svb)
Jo Dance Company
Johanssons pelargoner och dans
KolKo KollektivKompaniet
Korda Moving Arts
Kroppsklubben
M Hellkvist Sellén
Magma Dans
Maudsart
Mema Dans Produktion
Nami Cultural
Ocean
Pergah Co
Släktet
Säfsten Production AB
Virpi Pahkinen Dance Company AB
Weld
Z-Dansproduktion Ekonomisk Förening