Om Fridans-avtalet 2023

För fria professionella dansgrupper/koreografer.

Det nya Fridans-avtalet är ett tvåårigt avtal och gäller från och med 1 april 2023 till 31 mars 2025.

Lön och ersättning

Kollektivavtalets löner och ersättningar höjs den 1 juli med 4,0% avtalets första år och 3,1% avtalets fr.o.m. den 1 april 2024. Detta följer det så kallade märket som är satt av industrimarknadens parter.

Det har även gjorts en satsning på minimilönerna. Minimilöner i kollektivavtalet som ligger under 26 000 kronor höjs det första avtalsåret med 1 350 kr (i stället för 4,0 %).

2023 höjs avsättningen till flexpension med 0,1 %, till 1,1 % och 2024 höjs den med 0,2 %, till 1,3 % . Flexpension innebär både att din arbetsgivare betalar in extra pengar till din tjänstepension och att du kan få en möjlighet att gå ned i tid i slutet av arbetslivet. Flexpension kallas ibland för deltidspension.

Scenografer och kostymdesigners

Dessa två yrkesgrupper förs in i avtalet som konstnärlig personal.

Regler om anställning för konstnärlig, teknisk och administrativ personal
Nedan gäller för konstnärlig, teknisk och administrativ personal.

Anställningsformen avtalad visstid ersätter allmän visstid.

Om du jobbar på en avtalad visstidsanställning eller vikariat gäller följande:
Du kan ha en avtalad visstidsanställning i maximalt 36 månader, därefter övergår den i en tillsvidareanställning. Vikarie kan du vara i maximalt 36 månader innan anställningen automatiskt övergår till en tillsvidareanställning. Men tid som du haft vikariat eller avtalad visstidsanställning ska räknas samman.

Du som redan i dag är anställd på visstid – se särskild information om övergångsreglerna här.

Vad blir då skillnaden?

Skillnaden blir att avtalad visstid och vikariat nu kommer att kunna räknas ihop när man räknar ut anställningstid. Om du blir anställd antingen som avtalat visstidsanställd eller vikarie (eller de båda kombinerat), i mer än 36 månader under en femårsperiod så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning.
Nu kan inte längre arbetsgivare först anställa dig i två år som allmänt visstidsanställd och sedan anställa dig som vikarie i två år utan att behöva låta din anställning övergå i en tillsvidareanställning. Det nya avtalet innebär att om du har jobbat för samma arbetsgivare i mer än 36 månader (tre år) så övergår din anställning till en tillsvidareanställning.

Företrädesrätt
Som visstidsanställd teknisk eller administrativ personal (vikariat och avtalad visstid) har du företrädesrätt till återanställning. En förutsättning för företrädesrätt är att du dels har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen, dels har uppnått en tillräcklig anställningstid hos arbetsgivaren. Anställningstiden ska vara sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att återuppta den arbetsgrupp som påbörjandes efter förra avtalsrörelsen gällande utvärdering hur avtalet och dess användning utvecklats. Arbetet ska så långt det är möjligt ske enligt den beskrivning som då angav som gruppens uppdrag.

Reseavtal

Nytt reseavtal gäller från 1 juli 2023.
Ersättningsnivåerna för traktamenten följer Skatteverkets schablonbelopp.
Resetilläggen är oförändrade 2023 men höjs år 2024 i enlighet med märket.
Tidigare har förstaklassbiljett tillåtits men byts nu ut mot: ”Vid val av färdbiljett ska det alternativ väljas som är mest lämpligt med hänsyn till omständigheterna för tjänsteresan.”