Lägre boränta för Teaterförbundsmedlemmar

Den 1 november sänkte SEB sin boränta för Teaterförbundsmedlemmar. Den nya tremånadersräntan ligger då på 1,50 %

Denna ränta är ett tak för vilken ränta medlemmen erbjuds, dock kan en kund erhålla lägre ränta om kalkylen så medger.

Vid kontakt med banken är det viktigt att man påtalar vilket fackförbund man tillhör. Banken får inte registrera fackförbundstillhörighet.

Läs mer om bolåneerbjudandet på SEB:s hemsida.