Din tillhörighet

Alla medlemmar tillhör en yrkesavdelning. Denna är ”basen” i medlemskapet. Exempel på olika yrkesavdelningar är Dans, Skådespelare, Film- och tv-arbetare, Ljus/ljud/mask/video, Administratörer/producenter/kommunikatörer, Pedagoger och Tekniker.

Yrkesavdelningarna arbetar med
• övergripande frågor som rör yrket, t.ex. kompetensutveckling, vidareutbildning eller möjlighet till daglig träning.
• arbetsmarknadsfrågor, scen-/filmpolitiska frågor och andra kulturfrågor.

En viktig roll för yrkesavdelningarna är därtill att nominera ledamöter till Scen & Films förhandlingsdelegationer. Dessa ledamöter blir sin yrkesgrupps ”röst” i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Du är med och väljer styrelse
Varje yrkesavdelning har en styrelse, som svarar för verksamheten. Som medlem är du med och väljer vilka, av de medlemmar som är verksamma inom just ditt yrke, som ska få förtroendet att sitta i styrelsen. Ett fackligt uppdrag som de genomför på sin fritid.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet kontakta yrkesavdelningens valberedning.

Här hittar du din yrkesavdelning.