Utträde/passivt medlemskap

Här hittar du information om hur du gör för att avsluta ditt medlemskap, och upplysningar om när du kan bli passiv medlem och betala en reducerad avgift.

Om du vill avsluta ditt medlemskap kan du kontakta Medlemsservice på telefonnummer 08-441 13 00 vardagar kl 9.00-12.00 eller mejla till medlemskap@scenochfilm.se så kommer du att få ett informationsmejl som du måste besvara för att vi ska kunna administrera utträdet.


Reducerad avgift

Innan du begär utträde så vill vi informera dig om att det finns några saker du behöver tänka på. Ibland kan det finnas möjlighet att betala en reducerad medlemsavgift. Här nedan kan du se i vilka fall. Om du vill ändra ditt medlemskap/ medlemskategori så ta kontakt med medlemsservice så hjälper vi dig.

Byter du jobb/ verksamhetsområde och övergår till annat fackförbund så har du möjlighet att vara kvar i Scen & Film som passiv medlem. I ett passivt medlemskap ingår inte förhandlingshjälp eller rådgivning av förbundets ombudsmän/jurister. Medlemsavgiften är 60 kronor per månad.

När du helt slutar arbeta har du möjlighet att bli passiv medlem och på så sätt behålla många medlemsförmåner. Som exempel får du tidningen AKT, nyhetsbrev och löpande information från din yrkesavdelning som du tillhör, under Mina sidor får du tillgång till ditt digitala medlemskort. Du kan vara med i Akti Scen & Film till ett reducerat pris och du kan ha kvar eventuella medlemsförsäkringar hos Folksam. Från 65 år tillhör du även Höstsol som bland annat arrangerar olika sociala sammankomster och delar ut stipendier till behövande äldre medlemmar.

Vi vill uppmärksamma dig om att passivt medlemskap innebär att du inte har tillgång till förhandlingshjälp eller rådgivning. Medlemsavgiften för passivt medlemskap är 60 kronor per månad.

När du börjar studera så kan du betala en reducerad medlemsavgift. Medlemsavgiften är 60 kronor per månad om du vidareutbildar dig. Om du studerar på någon av Scen & Films medlemsgrundande utbildningar så är medlemsavgiften 100 kronor per termin.

Vid utlandsvistelse på grund av arbete i annat land under minst 2 månader så har du möjlighet att bli passiv medlem. Vid längre sammanhängande sjukdom har du även möjlighet att bli passiv medlem. Medlemsavgiften är då 60 kronor per månad.

Som passiv medlem ingår inte medlemsrådgivning eller förhandlingshjälp och du kan inte inneha förtroendeuppdrag och har inte rösträtt.

Om du har tecknat medlemsförsäkringar så behöver du se över att du fortfarande har det skydd du behöver och vad premien blir – vid ett utträde ur Scen & Film. Genom medlemskapet är försäkringspremierna ofta så låga att du sparar in din medlemsavgift jämfört med andra försäkringar. Passiva medlemmar kan ha kvar sina medlemsförsäkringar.

Medlemskapet i Scen & Film handlar om mer än medlemsförmåner. Scen- och filmområdet behöver en stark och representativ yrkes- och fackorganisation med många medlemmar. Då blir vi starka när vi förhandlar om löner, pensioner, upphovsrättsersättningar och andra villkor. Är vi många medlemmar kan vi förbättra arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet och vara en pådrivande röst för ökade resurser till scen- och filmområdet.