EuroFIA Danspass

Danspasset ska underlätta för dansare att arbeta i olika europeiska länder. Danspasset ger dansare och koreografer fackliga rättigheter och skydd utanför det land de är bosatta i.

De dansare som är medlemmar i Fackförbundet Scen & Film har genom Danspasset rätt att få hjälp från andra europeiska fackförbund när de arbetar utomlands.

Danspassets webbplats  finns information och kontaktuppgifter till övriga förbund som är anslutna till Danspasset.

Den nya webbsidan ersätter den tidigare handlingen på papper. Där finns även frågor och svar för dig som planerar att arbeta utomlands. Gå gärna in och läs på innan du skriver kontrakt för arbete i ett annat land.

Danspasset är ett samarbete mellan europiska fackförbund som organiserar dansare, och initierat av den internationella organisationen FIA, där Scen & Film är medlem.