Fackliga utbildningar

Fackförbundet Scen & Film har tagit fram en webbutbildning för förtroendevalda. Du som vill veta mer om förbundet och vad det innebär att arbeta fackligt kan också gå den!

Styrelseutbildning

För utbildning av styrelser i Scen & Films avdelningar (lokal-, region- eller yrkesavdelningar) kontakta Scen & Film kansli, info@scenochfilm.se

Arbetsmiljöutbildning

Scen & Film erbjuder också en rad arbetsmiljöutbildningar. För mer information kontakta Scen & Films regionala skyddsombud:

Scen: Tristan Agdler,  tristan.agdler@scenochfilm.se

Film: Eleonor Fahlén, eleonor.fahlen@scenochfilm.se

 


Kostnader
Scen & Films fackliga utbildningar är gratis för medlemmar och Scen & Film bjuder på mat och fika. För utbildningar som riktar sig till förtroendevalda (som styrelseutbildningar, skyddsombudsutbildningar och liknande) så betalar Scen & Film även resa och boende.

Om du anmäler dig till en utbildning och inte kommer, utan att ha avanmält dig, så tar vi i vissa fall ut en avgift.

Mer information
Vill du ha mer information om praktiska frågor som rör någon av Scen & Films utbildningar, kontakta oss på info@scenochfilm.se eller 08-441 13 00.

Har du idéer eller frågor angående kursernas innehåll, kontakta Sara Andersson, sara.andersson@scenochfilm.se