Rättshjälp

Om du hamnar i en tvist med din arbetsgivare/uppdragsgivare ger Fackförbundet Scen & Film, efter bedömning, kostnadsfri rättshjälp. I vissa principiellt viktiga fall driver förbundet också för medlemmars räkning tvister mot a-kassan, Försäkringskassan och Skatteverket.

Kontakta medlemsrådgivningen per e-post, medlemsradgivning@scenochfilm.se eller per telefon 08 441 13 00 (vardagar 9-12), så får du hjälp med en bedömning av ditt ärende.

Kom ihåg att rättshjälp endast är aktuell om det skett ett brott mot lag eller kollektivavtal.