Om tidningen Scen & Film

Tidningen Scen & Film tar en paus i utgivningen under hösten 2022.

En tidning som når alla medlemmar är en viktig källa till information och inspiration och en del av medlemserbjudandet. Hösten 2022 lägger vi en plan för den fortsatta utgivningen och återkommer med formerna för en framtida publikation.

Kontakt:
info@scenochfilm.se