Om tidningen Scen & Film

 

Tidningen Scen & Films sista nummer gavs ut sommaren 2022.
Första numret av Fackförbundet Scen & Films nya tidning AKT gavs ut i oktober 2023.