Om tidningen Scen & Film

Scen & film är en medlemstidning med facklig och kulturpolitisk inriktning. Tidningen ges ut sju gånger per år och skickas ut till alla medlemmar i Fackförbundet Scen & Film, samt till prenumeranter. Tidningen trycks i ca 8 600 exemplar.

Kontaktperson:
Chefredaktör Magdalena Boman, telefon 070 664 55 59,
e-post magdalena@mboman.se.

Ansvarig utgivare:
Mika Romanus, telefon 08 441 13 00,
e-post mika.romanus@scenochfilm.se.

Redaktionskommitté

Franz Edward Cedrin
Måns Clausen
Petter Eriksson
Eleonor Fahlén
Bengt Fröderberg
Mikael Horned
Minna Krook
Aleksa Lundberg
Mika Romanus

Annonser i kommande Scen & film

Vill ni annonsera i kommande nummer av Scen & Film?

Kontakta Anders Jeppsson på Swartling och Bergström Media AB per e-post: anders@sb-media.se eller per telefon: 08-545 160 76,  076-350 35 28.

Utgivningsplan

Här kan du ladda ner utgivningsplanen för Scen & film för år 2022 med publiceringsdatum och priser: Utgivningsplan 2022

Prenumeration

En prenumeration på  Scen & film för icke-medlemmar kostar 350 kr/år . Är du medlem i Fackförbundet Scen & Film får du tidningen gratis.

Vill du beställa en prenumeration, eller ändra uppgifter i prenumerationsregistret (t.ex. adressändring), mejla info@scenochfilm.se