Upphovsrättslig förhandlingshjälp

Genom Upphovsrätt Scen & Film kan medlemmar med upphovsrätt (skådespelare, regissören m fl) som är anslutna till Upphovsrätt Scen & Film få förhandlingshjälp när det gäller kontrakt på film/tv/medieområdet.

Läs mer om det på Upphovsrätt Scen & Films sida.