Påverka

Som anställd, oavsett anställningsform, ska du kunna påverka din egen arbetssituation. Du ska också ha möjlighet att medverka vid förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

Du har därtill möjlighet att vara med och påverka på din arbetsplats, via Fackförbundet Scen & Film.

Finns det kollektivavtal är arbetsgivaren är skyldig att förhandla med din lokalavdelning före beslut om ”viktigare förändring av sin verksamhet”. Som  frilansare ingår du i lokalavdelningen under tiden du är anställd på en scenkonstinstitution.

Dessa rättigheter framgår av medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML).