Ny e-postadress för Metoo-berättelser

Teaterförbundet för scen och film har tagit fram en särskild e-postadress, där vi samlar in era berättelser om sexuella trakasserier: metoo@teaterforbundet.se.

Berättelserna används endast i förbundets interna arbete för att uppnå en långsiktig attitydförändring inom branschen. Det är enbart jurister på förbundets förhandlingsavdelning som läser och besvarar dessa mejl.

Vill du som är medlem i Teaterförbundet ha hjälp med att göra en anmälan om sexuella trakasserier till din arbetsgivare är det viktigt att det framgår av ditt mejl. Då kan vi bedöma om och i så fall hur vi kan driva ärendet vidare.

Teaterförbundet behandlar alltid uppgifter vi får in från medlemmar och även icke-medlemmar med största sekretess och vi kommer inte att lämna ut några uppgifter till utomstående. Vi kommer inte heller att kontakta din arbetsgivare utan att vi först fått ditt medgivande.