Ny a-kasseschablon

I arbetslöshetsförsäkringen används ett schablonbelopp för att räkna om gage för ett konstnärligt arbete till arbetade timmar. Gaget/lönen för ditt framträdande omvandlas till timmar genom att det divideras med ett schabloniserat timlönebelopp.

Detta höjs från den 1 januari till 165 kronor (tidigare 158 kronor). Ett höjt schablonbelopp innebär att grunden för din a-kasseersättning ökar.

Mer information om förändringen och hur du ska räkna finns på Unionen a-kassa.

Du vet väl att det finns en kultursektion inom Unionen a-kassa? Teaterförbundet är knutet till denna genom ett särskilt rådsorgan. En av de frågor som behandlats där är höjningen av schablonbeloppet.