Nya krisstöd till kulturen kan sökas i höst

Under hösten får kulturen 750 miljoner kronor i ett nytt krisstöd. De fördelas som tidigare av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

Kulturrådet ska fördela cirka 500 miljoner kronor. Av dessa är 300 miljoner sökbara. Resterande medel ska bland annat fördelas till centrumbildningarna och allianserna.

Krisstödet kan sökas för projekt men även för delar av den ordinarie verksamheten som inte finansieras av andra stöd, till exempel för att genomföra smittsäkra kulturevenemang, internationellt digitalt nätverkande eller smittsäker daglig träning.

Kulturrådets ansökan öppnar den 13 september och stänger den 4-6 oktober. Beslut och utbetalning av krisstödet sker i mitten av november.

Konstnärsnämnden ska fördela 92 miljoner kronor. De kommer att fördelas till de konstnärer som i våras fick avslag på sin ansökan då Konstnärsnämnden då var tvungna att prioritera bland de drygt 7000 ansökningar som kom in.

De medel som återstår fördelar Konstnärsnämnden som arbetsstipendium inom samtliga konstområden.

Läs mer om Kulturrådets krisstöd.

Läs mer om Konstnärsnämndens stöd.