Hur beslut fattas i Scen & Film

Fackförbundet Scen & Films högsta beslutande organ är riksstämman. Riksstämma hålls vart fjärde år. Mitt emellan riksstämman hålls ett förbundsmöte.

Till riksstämman skickar alla Scen & Films avdelningar (yrkes- och lokalavdelningar samt klubbar) ombud. Ombuden på riksstämman beslutar sedan tillsammans om till exempel vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka frågor förbundet ska koncentrera sitt arbete på de närmaste åren och hur medlemsavgiften ska se ut. Till Riksstämman kan också enskilda medlemmar skicka in motioner (förslag).

Mitt emellan riksstämmorna hålls förbundsmöten. På förbundsmötena beslutas om till exempel policyfrågor och ekonomifrågor. Där väljs också valberedningen.

Vid behov hålls också ordförandekonferenser. Då ses ordförandena i yrkes-och lokalavdelningar samt regionråd för att diskutera en eller flera viktiga frågor. Exempel på en fråga som diskuterats på en ordförandekonferens är ett nytt arbetstidsavtal.

Förbundsstyrelsen är Scen & Films verkställande organ. Förbundsstyrelsen ska se till att de beslut som fattats av riksstämma, förbundsmöten och ordförandekonferenser blir verklighet. Man har också ett ansvar för det löpande arbetet. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett kansli med anställda tjänstemän.