Hur beslut fattas i Scen & Film

Fackförbundet Scen & Films högsta beslutande organ är riksstämman. Riksstämma hålls vart fjärde år. Mitt emellan riksstämman hålls ett förbundsmöte.

Till riksstämman utser Scen & Films yrkesavdelningar, lokalavdelningar samt klubbar ombud. Ombuden på riksstämman beslutar sedan om till exempel vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vem som ska vara förbundsordförande, vilka frågor förbundet ska koncentrera sitt arbete på de närmaste åren och hur medlemsavgiften ska se ut. Till riksstämman kan också enskilda medlemmar skicka in motioner.

Mitt emellan riksstämmorna hålls förbundsmöten. På förbundsmötena beslutas om  organisationsfrågor, policyfrågor och ekonomifrågor. Där väljs också den valberedning som tar fram förslag på förbundsordförande och förbundsstyrelse.

Varje  höst hålls en yrkesavdelningskonferens. Då ses representanter för yrkesavdelningar för att diskutera en eller flera viktiga frågor och för att få information om förbundets verksamhet. Vid en yrkesavdelningskonferens kan även fyllnadsval till förbundsstyrelse samt valberedning ske.

Förbundsstyrelsen är Scen & Films verkställande organ och leds av Förbundsordföranden. Förbundsstyrelsen ska se till att de beslut som fattats av riksstämma och förbundsmöte genomförs och följs upp. De har också ett ansvar för det löpande arbetet på förbundet. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett kansli med anställda tjänstemän.