Riksstämma 2018

Den 9-11 juni 2018 hölls Teaterförbundet för scen och films riksstämma. Då samlades förtroendevalda från hela landet för att välja en ny styrelse och besluta om förbundets verksamhet för de kommande fyra åren.

På riksstämman tas beslut om centrala frågor för Teaterförbundets fortsatta verksamhet som t ex berör organisation, ekonomi och medlemsavgifter. Stämman och väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse för de kommande fyra åren. Stämman tar även upp de motioner som inkommit, motioner som avdelningar, råd och alla enskilda medlemmar kan skicka in.

Till riksstämman skickar Teaterförbundets lokalavdelningar, yrkesavdelningar och råd ett visst antal ombud reglerat enligt förbundets stadga. Alla lokalavdelningar kan skicka ett ombud var, yrkesavdelningarnas ombuds antal baseras på antal medlemmar och råden har ett visst antal ombud. I januari går den formella kallelsen ut till riksstämman och i den kommer antalet ombud per avdelning och råd att fastställas.

Ni som kan skicka ombud tänk på att lägga era årsmöten tidigt under våren så att ni sedan kan utse de ombud som ska närvara på riksstämman i god tid.