Riksstämma 2022

Den 3-5 juni 2022 är det dags för Scen & Films riksstämma, riksstämman är förbundets ytterst beslutande organ och hålls vart fjärde år.

På riksstämman tas beslut om centrala frågor för Scen & Films fortsatta verksamhet som t ex berör organisation, ekonomi och medlemsavgifter. Stämman väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse för de kommande fyra åren. Stämman tar även upp de motioner som inkommit, motioner som avdelningar, klubbar och alla enskilda medlemmar kan skicka in.

Till riksstämman skickar förbundets lokalavdelningar, klubbar och yrkesavdelningar ett visst antal ombud reglerat enligt förbundets stadga. I januari går den formella kallelsen ut till riksstämman och i den kommer antalet ombud per avdelning och klubb att fastställas.

Nedan följer information som är viktig för er i avdelningar och klubbar att hålla reda på inför stämman.

Viktiga datum inför stämman 2022

December/Januari
Valberedningen lämnar sitt första förslag till ny förbundsstyrelse som går på remiss till alla avdelningar och klubbar.

2022

Januari
Stämmans formella kallelse går ut till alla avdelningar och klubbar med antal ombud per avdelning och klubb angivet

15 Februari
Sista dag att lämna in motioner. Sänds till sara.andersson@scenochfilm.se 

Mars

Sista dag att lämna synpunkter på valberedningens förslag till förbundsstyrelse.

22 April
Sista anmälningsdag för stämmoombud.
Tänk på att utse suppleanter till era ombud – även dessa ska anmälas till den 22 april.

19 maj
Riksstämmans handlingar samt valberedningens slutgiltiga förslag går ut till alla anmälda ombud. I handlingarna finns t.ex. dagordning, motioner, förbundsstyrelsens förslag till stämman samt yttrande över motionerna och praktisk information om stämman.

3-5 juni
Riksstämma på Vår Gård, Saltsjöbaden Stockholm.

Om motioner
Det är dags att börja skriva motioner! Sista dag för att skicka in motioner är den 15 februari vilket är inom en snar framtid om ni ska hinna skriva, processa och förankra era motioner.

En motion är ett förslag på en förändring av något slag. I princip kan ni motionera om vad ni vill, så länge det i någon form rör förbundets verksamhet. Detaljerade frågor som berör förbundets avtal eller kortfristiga frågor kan passa bättre att ta upp i andra forum inom förbundet.

Ta gärna hjälp av era kontaktpersoner i förbundsstyrelsen eller av kansliet om ni har frågor eller funderingar kring olika ämnen på motioner.

När ni formulerar en motion tänk på:
• att endast ta upp en fråga per motion.
• att ni börjar med att tala om vad ni vill, ange detta i rubriken
• att motivera varför ni vill ha en förändring
• att avsluta med ett yrkande, dvs med en ”att-sats” som kort sammanfattar vad ni yrkar på att stämman ska besluta om

Har ni frågor kring hur man skriver en motion är ni varmt välkomna att kontakta kansliet och Sara Andersson för hjälp.

Praktiskt
Förbundet betalar resor till/från riksstämman, samt boende och uppehälle under dagarna. Mer information om detta kommer att gå ut till alla anmälda ombud.

Frågor?
Här på hemsidan hittar ni aktuell information om riksstämman.

Kontakt
Elinore Brandén elinore.branden@scenochfilm.se

Sara Andersson sara.andersson@scenochfilm.se