Riksstämma 2014

Fackförbundet Scen & Films riksstämma hölls den 14-16 juni 2014 ute på Djurönäset utanför Stockholm. Där valdes bland annat en ny förbundsstyrelse. Här kan du ladda ner beslutsprotokollet.

I den nya förbundsstyrelsens verkställande utskott ingår ordförande Anna Carlson, skådespelare; vice ordförande Minna Krook, koreograf; Thomas Nording, tekniker; Peter Schildt, filmregissör och Therése Hörnqvist, producent.

Övriga ledamöter i den nya förbundsstyrelsen är: Simon Norrthon, skådespelare; Ulrika Dalenstam, administratör; Annika Stödberg, filmmaskör; Pontus Plaenge, skådespelare; Robert Forsman, tekniker; Martyna Lisowska, musikalartist; Inga Onn, skådespelare; Zofi Lagerman (fd Nilsson), scenograf; Måns Clausen, skådespelare och Daniel Norgren Jensen, dansare.


Riksstämman är Scen & Films högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Till Riksstämman skickar alla Teaterförbundets olika avdelningar ombud. Ombuden beslutar sedan på Riksstämman tillsammans till exempel vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka frågor förbundet ska koncentrera sitt arbete på de närmaste åren och hur medlemsavgiften ska se ut.

Kontakt

Har ni frågor om riksstämman kontakta:

Sara Andersson: sara.andersson@scenochfilm.se