Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

 • Simon Norrthon
  Simon är skådespelare, utbildad vi Teaterhögskolan i Stockholm. Han var under flera år en del av Unga Klaras ensemble och har sedan återkommit dit som regissör.
  Simon har spelat och regisserat på fria scener i Stockholm, men främst på institutioner som Dramaten och stadsteatrarna i Stockholm, Göteborg och Uppsala.
  Simon ingick som en av medlemmarna i humorkollektivet Gruppen som gjorde radiohumor och cabareter samt har medverkat i ett femtiotal filmer och teveserier.
  Han har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2002 och var innan dess ledamot i Teaterförbundets jämställdhetsgrupp. Sedan 2002 sitter han i styrelsen för Rättighetsbolaget och 2010–2014 satt han i Teaterförbundets verkställande utskott.
  Simon sitter även i Konstnärsnämndens styrelse och är sedan 2011 prefekt på Institutionen för skådespeleri vid Stockholms dramatiska högskola.

 • Christina Olofson
  Christina har under drygt 35 år arbetat som filmskapare, främst i egenskap av regissör, producent och filmklippare. Hon har gjort ett stort antal spel- och dokumentärfilmer och varit representerad på flertalet välkända filmfestivaler runt om i världen. Christina har förenat det egna konstnärskapet med ett samhälleligt, kultur – och filmpolitiskt engagemang. Hon har genom sina olika styrelseuppdrag i Svenska Filminstitutet,
  Folkets Bio, FilmCentrum, Konstnärsnämnden varit en tydlig röst för filmkonstens utveckling. Idag är
  Christina ordförande tillsammans med Elisabet Gustafsson för Sveriges
  Filmregissörer inom Teaterförbundet. Christina har sedan slutet av 70- talet arbetat för jämställdhet inom filmbranschen. Hon har vid flera tillfällen varit engagerad som gästföreläsare och opponent vid Filmhögskolan (idag, Akademin Valand-film) vid Göteborgs Universitet och vid Stockholms Dramatiska Högskola.

 • Minna Krook
  Minna har dansat, koreograferat, dramatiserat, producerat och marknadsfört dans- och teaterföreställningar för barn och vuxna under de senaste 30 åren. Både i sitt eget kompani Minna Krook Dans, grundat 1999, och i fria professionella teatergrupper och på institutionsteatrar.
  Hon är vice ordförande Teaterförbundet för scen och film sedan 2014, och 2 vice ordförande 2002-2014. Suttit i styrelsen för Dansavdeningen.
  Minna är årligen mentor till dansare, koreografer och dansgrupper. Minna håller föreläsningar och utbildningar i skapande och om hållbar karriär.
  Är ledamot i Dansalliansens styrelse sedan starten 2006, och ledamot i Scensveriges styrelse sedan 2011. 2007-2012 var hon ordförande i Teaterverksammas A-kassa.
  Ingår i Redaktionskommittén för Scen och Film.

 • Thomas Nording
  Thomas arbetar som teknisk produktionssamordnare på maskinavdelningen på Kungliga Operan i Stockholm, och tidigare som maskintekniker/operatör och scentekniker.
  Thomas har suttit med i förbundsstyrelsen och dess verkställande utskott sedan 2006, sedan 2014 som andre vice ordförande. Han sitter i yrkesavdelning 105:s styrelse, och fram till 2012 som ordförande. Tidigare har han också varit lokalt fackligt verksam i avdelning 1.
  Thomas har bl.a. suttit i delegationen för de centrala avtalsförhandlingarna på institutionsteaterområdet, senast som delegationens ordförande. Han ingår i organisationsgruppen, som ser över såväl förbundets stadgar som dess organisation. Han är rådsmedlem i Scensverige och ordförande i Scensveriges utbildningskommitté.

 • Måns Clausen

  Måns Clausen
  Måns jobbar som frilansande skådespelare efter bl.a. 10 år som tillsvidareanställd på Dalateatern i Falun. Han har även medverkat i både tv- filmproduktioner.
  Hans fackliga bana startades under åren på Dalateatern som skyddsombud. Inom Teaterförbundet har Måns suttit i Mångfaldsgruppen och varit ordförande (delat) i Normkreativa arbetsgruppen.
  Vid 2014 års Riksstämma valdes Måns in som styrelsemedlem i Förbundsstyrelsen.
  För närvarande sitter han även i Partsgemensamma rådet och sitter i redaktionsgruppen för Scen & Film.

 • Pontus Plænge
  Pontus utbildades till skådespelare vid Teaterhögskolan i Stockholm 1990–93, och debuterade som regissör tre år senare. Pontus har arbetat som skådespelare på bl.a. Stockholms stadsteater, GöteborgsOperan, Turteatern och Radioteatern. Som regissör har han även arbetat på Dalateatern och Malmö stadsteater.
  Sedan 2010 är Pontus knuten till Östgötateatern som skådespelare och regissör. 1996 startade han sommarteatern Shakespeare på Gräsgården i Vadstena där han sedan dess är konstnärlig ledare.
  Pontus har varit fackligt engagerad sedan 1995, först i lokalavdelningen på Stockholms stadsteater, senare i regionavdelningen GUS och Skådespelaravdelningen, där han var ordförande 2004-2006. Sedan 2010 sitter Pontus i Förbundsstyrelsen. Pontus sitter i Teaterförbundets organisationsgrupp, och är en av två ordförande i Teaterförbundets/Svensk Scenkonsts förhandlingsgrupp kring anställningsformer. Han sitter även i Klys nämnd och har tidigare suttit i Scensveriges styrelse.

 • Zofi Lagerman
  Zofi har arbetat professionellt som scenograf och kostymdesigner sedan 1998 efter avslutad Masterutbildning på Wimbledon school of Art i London.
  Hon har sedan dess arbetat på de flesta större institutionsteatrar i Göteborg, Stockholm och Malmö och på ett flertal läns- och regionteatrar , som Örebro, Växjö och Västerås, samt i flera frigrupper, bland andra Galeasen och Brunnsgatan 4.
  Med sin scenografi till samarbetsprojektet Antigone mellan Göteborg stadsteater och den tanzaniska teatergruppen Parapanda representerade hon Sverige på den internationella Prag-quadriennalen 2015.
  Zofi blev invald i förbundsstyrelsen 2014 och sitter som ordförande i egenföretagarrådet samt som ledamot i Normkreativa arbetsgruppen. Hon är även rådsmedlem i Scensverige sen 2014.

 • Therese Hörnqvist

  Therese Hörnqvist
  Therese har arbetat som frilansande scenkonstproducent sedan 1998 för en rad olika scenkonstprojekt i Stockholm. Hon har också arbetat som marknadsförare på Västanå Teater. Sedan 2004 är hon tillsvidareanställd producent på Stockholms Improvisationsteater. Hon har arbetat fackligt sedan 2006, först i avdelningen GUS och sedan i styrelsen för avdelning 112 i fem år innan hon valdes in i förbundsstyrelsen 2014.

 • Andrzej Glosniak

  Andrzej Glosniak
  Andrzej är dansare från Polen, utbildad vid Warszawas Nationella Balettskola och därefter vid Hamburgbalettens skola i Tyskland. Efter att han dansat fyra år med Hamburg Ballett kom Andrzej till GöteborgsOperans Danskompani 2001. Andrzej har arbetat fackligt i Teaterförbundets lokalavdelning på GöteborgsOperan, och valdes in i förbundsstyrelsen 2016.

 • Robert Forsman
  Robert är säkerhetschef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm sedan 2015, och arbetar med säkerhetsfrågor, arbetsmiljö och utbildningar på området.
  Tidigare var han belysningsmästare på Kulturhuset Stadsteatern i 15 år, samt teatertekniker, scenmästare, rekvisitör, ljudtekniker på fria grupper, privatteater och institutioner.
  Robert har arbetat fackligt sedan 2005, främst i lokalavdelning, länge som ordförande för Lokalavdelning 3 på Kulturhuset Stadsteatern. Även suttit i delegation för institutionsavtalet ett flertal gånger.
  Invald i Förbundsstyrelsen 2014 och ingår även i organisationsgruppen som på uppdrag av Riksstämman sett över och moderniserat stadgarna. Sitter även som rådsmedlem i Scensverige för Teaterförbundet.

 • Martyna Lisowska
  Martyna är frilansande musikalartist sedan 1994. Efter utbildning på Balettakademien i Stockholm har hon arbetat på institutions- och privatteatrar samt med fria grupper.
  Martyna har haft fackliga förtroendeuppdrag sedan 90-talet och blev invald i förbundsstyrelsen 2014.
  Hon sitter även med i styrelsen för musikalartistavdelningen och ingår i redaktionskommittén för Scen och Film.

 • Aleksa Lundberg
  Aleksa är skådespelare och journalist, ofta synlig i den offentliga debatten om mänskliga rättigheter, HBTQ-fobi och jämlikhet, bland annat på Schibsteds sajt Politism och Feministiskt perspektiv. Aleksa är utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg. Sedan 2014 har hon också arbetat med politisk teater som opinionsbildande verktyg, bland annat med föreställningarna ”Flytta på er – jag ska bli fri” och ”Kung Kristina Alexander”. Aleksa bor i Stockholm.

 • Tove Dahlberg
  Tove är operasångerska. Hon har gjort roller på Drottningholms slottsteater, Folkoperan mm. Tove har arbetat utomlands, bl a vid Covent Garden-operan i London, Brysseloperan, Lincoln Center i New York. Under hösten 2017 var hon solist i nyskrivna ”Under en kvinnas hjärta” på Norrbottensmusiken. Tove doktorerar i konstnärlig forskning och undersöker där normkreativ operagestaltning. Medlem i förbundet sedan 1999,
  suttit i Sångaravdelningens styrelse i fyra år, varav tre år som ordförande. Tove har haft flera andra förtroendeuppdrag, bl a var hon kårordförande för Operahögskolan i Stockholm samt suttit i Operahögskolans styrelse. Under den senaste tiden har Tove arbetat intensivt med operasångarnas #metoo-upprop #visjungerut och uttalat sig i frågan flera gånger i både radio och tv. Hon bor i Stockholm.

 • Mary-Anne Buyondo
  Mary-Anne är skräddare på Malmö Opera. Där har hon arbetat i syateljén sedan
  2008. Mary-Anne är styrelseledamot i Malmö Operas lokalavdelning och är med i Teaterförbundets Normkreativa arbetsgrupp. Hon har även arbetat som kostymdesigner för bl a Unga Klara – i föreställningarna ”Alltet” och ”Som man sår” – samt för artisten Timbuktu. Mary-Anne har en Bachelor of Arts i kostymdesign från London University of the Arts. Mary-Anne har även arbetat som scentekniker under Malmö Operans turnéverksamhet. Hon bor i Malmö.

 • Niclas Peyron
  Niclas har under 30 år arbetat med en rad olika långfilmer, kortfilmer, tv- program och en stor mängd reklamfilmer. Han arbetar som lineproducer – produktionsledare- 1st assistant director. Niclas har stor styrelseerfarenhet bl a som styrelseledamot för
  Liberalerna Norrmalm. Han har stor internationell erfarenhet där han har arbetat med namnkunniga produktioner för Netflix, BBC, CBS, DR m.fl. Niclas är född och uppvuxen i Stockholm där han också bor.

 • Revisorer

  Auktoriserad revisor
  Ordinarie: Gunilla Wernelind, KPMG
  Suppleant: Stefan Adebahr, KPMG

  Förtroendevalda revisorer
  Ordinarie: Anna Söderling
  Suppleant: Puma Lagos

 • Anna Söderling

  Anna är skådespelare boende i Göteborg. Anna gick ut Teaterhögskolan i Malmö 1984. 2014 tog hon en masterexamen i ”Fördjupat skådespeleri” på Högskolan för scen och musik Göteborg. Hon är sedan 2000 anställd i Teateralliansen där hon nu är styrelseledamot i den nystartade fackklubben.

  Hon har under åren arbetat på många länsteatrar, stadsteatrar samt i fria grupper. Hon var fast anställd på Kronobergsteatern men sa upp sig 1990. Därefter flyttade hon till Göteborg och arbetade under många år på teatrarna i och runt Göteborg. 2002 var hon med att starta Maiaensemblen som hon fortfarande tillhör. Anna har skrivit några manus samt regisserat ett par föreställningar i Jönköping och Skellefteå.

  Redan på 80-talet blev Anna ledamot i fackstyrelsen på Kronobergsteatern i Växjö. Hon satt även i fackstyrelsen på Folkteatern i Göteborg och nu i Teateralliansens fackklubb. Hon har för övrigt alltid med engagemang följt det lokala arbetet på de teatrar hon arbetat på.

 • Puma Lagos Parra

  Puma är scenkonstproducent och har arbetat på Riksteatern sedan 2008, och bor i Stockholm.
  Hon varit fackligt aktivt sedan 2009 och sitter i styrelsen för Teaterförbundets lokalavdelning på riksteatern sedan dess.

  Arbetar även som huvudskyddsombud på Riksteaterns sedan 2015. Pumas engagemang för arbetsmiljö, fackliga frågor och människor ger goda förutsättningar att möta de förväntningar som läggs på uppdraget som ersättande revisor.