Podden Normkreativa scen- och filmrummet

Som en del av Normkreativa arbetsgruppens arbete, med att främja mångfald och jämställdhet inom scen och film, startar vi nu en podd! Den kommer fungera som ett auditorium, inte minst i coronatider, för att kommunicera våra frågor om att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

 

(Poddarna syns inte om du använder webbläsaren Explorer. Då kan du lyssna på Acast.)

Avsnitt 1: HBTQ-perspektiv på film och TV

Vi är Fackförbundet Scen & Films blåslampa för mångfald och inkludering inom film och scenkonstområdet. I vårt första avsnitt resonerar vi kring varför HBTQ-perspektivet ännu är relativt sällsynt i film och TV. Vad har blivit bättre och vilka hinder finns fortfarande kvar för att komma vidare?

Vid mickarna:
Aleksa Lundberg (Skådespelare och tidigare ordförande i NKA)
David Färdmar (Filmregissör och tidigare medlem i NKA)