Sök Öppet Arkiv-stipendiet!

Scen & Film utlyser 30 stipendier à 20 000 kronor som utövare och upphovspersoner kan söka. Sista datum att ansöka är 15 december 2022. Stipendiet delas ut i mars 2023.

Öppet Arkiv-stipendiet har sin grund i upphovsrättsersättningar som inte har varit möjliga att fördela individuellt, och därför förmedlas i form av stipendier som kan ansökas av utövare och upphovspersoner som har medverkat i program som finns i Öppet Arkiv under åren 2013 – 2015.

I år kommer vi att utgå från tematiken kring det ”obetalda arbetet” för att belysa det arbete vi som konstnärer utför år efter år utan att kunna kräva kompensation – varken tid eller lönemässigt. Det kan röra sig om instudering av manus, research såsom intervjuer, studiebesök, referensarbete, ansökningar, och så vidare. På en alltmer slimmad arbetsmarknad behöver vi som konstnärer tillåtas att ta betalt även för denna nödvändiga del av vårt skapande och yrkesutövande.

Ansökan
När du ansöker vill vi att du beskriver hur ditt obetalda arbete ser ut. Det kan vara både sådant du redan utfört eller sådant du kommer och/eller önskar göra. Längden ska motsvarande max en halv A4-sida.

Ansökan är öppen 1 november – 15 december 2022.

Du ansöker under Stipendier genom att logga in på Mina Sidor.

Besked om stipendiet lämnas i februari 2023 och stipendiet delas ut i mars 2023.