Rätt till traktamente?

  • Jag bor i Stockholm och har nu fått ett pjäskontrakt på Stadsteatern i Göteborg. Har jag rätt till traktamente och i så fall hur mycket?
    Julia ReinhardGrafik

    Julia Reinhard, Jurist/Ombudsman:
    Huvudregeln för rätt till traktamente är enligt Institutionsteateravtalet att den anställde utför sitt arbete mer än 50 kilometer från arbetsgivarens ordinarie tjänsteställe samt övernattar. I institutionsteateravtalet finns ett tillägg till denna huvudregel, som ger anställda med pjäskontrakt rätt till traktamente även de dagar då de på grund av engagemanget måste vistas mer än 50 kilometer från bostadsorten. Ersättningsnivån är följande. De första 15 dygnen är ersättningen 380 kr. Från 16:e dygnet och upp till 4 månaders anställning är ersättningen 296 kr. Dessutom har du, om teatern inte har ordnat bostad till dig, rätt till nattraktamente med 120 kr i upp till sex månader från anställning. Traktamente enligt undantaget ses som en löneförmån och beskattas därför.