Om Rättighetsbolaget

Rättighetsbolaget har bildats av Fackförbundet Scen & Film för att ta tillvara dina upphovsrättsliga intressen och stärka Scen & Films förhandlingsposition gentemot producenter och tv-bolag m.fl. Som medlem i Scen & Film erbjuds du därför anslutning i samband med din inträdesansökan. Du kan också vara ansluten utan att vara medlem i Scen & Film.

Rättighetsbolaget:

  • förvaltar din upphovsrätt
  • inkasserar och betalar ut upphovsrättsliga ersättningar.

De närmare villkoren för rättighetsupplåtelsen regleras genom ett anslutningskontrakt gentemot Scen & Film och film och Rättighetsbolaget (sammantagna benämnda TFR) som du hittar här.