Ärvd royalty och ersättningar till boende utomlands

Ärvd royalty
Utbetalning av ärvd royalty sker löpande. För att utbetalning ska kunna ske måste vi ha bouppteckning/arvsskiftespapper.

Utbetalning till skådespelare bosatta i Danmark, Norge eller Finland
Ersättning till skådespelare som medverkat i svensk produktion och är bosatta i Danmark, Norge eller Finland erhåller sin ersättning från respektive förbund, Filmex i Danmark, Norsk Skuespillerforbund eller Filmex i Finland. Rättighetsbolaget betalar då ut klumpsumma till förbunden för vidareutbetalning. Detta enligt ett samverkansavtal med respektive land.
På motsvarande sätt betalar dessa förbund ersättning till Rättighetsbolaget för skådespelare bosatta i Sverige som medverkat i dansk, norsk eller finsk produktion. Rättighetsbolaget ser då till att det fördelas och vidareutbetalas till rättighetshavarna.

Utbetalning till övriga rättighetshavare bosatta utanför Sverige
Utbetalning sker via internetöverföring till respektive rättighetshavare. Rättighetsbolaget behöver för att kunna verkställa detta kontouppgifter till den utländska banken.

Har du frågor kontakta Rättighetsbolaget.