Förhandlingshjälp – upphovsrätt

Att skriva avtal som reglerar både lön och upphovsrättsliga ersättningar är inte helt enkelt.

Som medlem i Fackförbundet Scen & Film kan du få grundläggande rådgivning genom medlemsrådgivningen.

Är du även ansluten till Rättighetsbolaget kan du som upphovsperson eller konstnärlig utövare därtill få en utvidgad upphovsrättslig förhandlingshjälp. Upphovspersoner har rätt till fem timmars avgiftsfri förhandlingshjälp/juridisk rådgivning, medan utövare har rätt till tre timmar (kontrakten för utövare är i allmänhet mindre komplexa).

Erbjudandet gäller högst två produktioner per kalenderår. Därutöver erbjuds du denna hjälp till en fast timtaxa om 1 500 kronor.

Kontaktuppgifter upphovsrättslig förhandlingshjälp

Jens Göthberg, Legal Affairs Manager
jens.gothberg@desert.se
070-418 51 06

För ytterligare information kontakta Rättighetsbolaget.