Skatteavdragsservice

Normalt betalar Rättighetsbolaget in skatt och sociala avgifter bara på de upphovsrättsersättningar som kommer från producenter med kollektivavtal.

Som extra service kan Rättighetsbolaget i vissa fall sköta inbetalning av skatt och egenavgifter också för ersättningar som kommer från vidaresändning, privatkopiering och offentligt framförande. Detta förutsatt att du är privatperson och att bruttobeloppet är på minst 5 000 kronor. Rättighetsbolaget gör då avdrag med 45 procent av ersättningen innan den betalas ut till dig.

Tjänsten kostar 100 kr per utbetalning.

För mer information, kontakta Rättighetsbolaget.