Stipendier

Rättighetsbolaget delar årligen ut 20 stipendier à 20 000 kronor.
Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som inte gått att fördela individuellt och kan sökas av skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer, koreografer, filmfotografer, scenografer, kostymtecknare/kostymdesigner och animatörer. Stipendier kan sökas av dem som under ansökningsåret är 55 år eller äldre och har medverkat i biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.

Ansökningsblankett kan du ladda ner här intill.

Din ansökan ska vara Rättighetsbolaget tillhanda senast måndagen den 19 april 2021.

Rättighetsbolaget
Fackförbundet Scen & Film
Box 12710, 112 94 Stockholm
E-post: rattighetsbolaget@scenochfilm.se
Telefon: 08-441 13 00