Styrelse och kansli

Här hittar du uppgifter om Rättighetsbolagets styrelse och kansli.

Besöksadress: Kaplansbacken 2A
Postadress: Box 127 10, 112 94 STOCKHOLM
Telefon: 08-441 13 00
Fax: 08-653 95 07
E-post: rattighetsbolaget@scenochfilm.se

Styrelse
Simon Norrthon, ordförande
Tomas Bolme, skådespelare
Jens Fischer, filmfotograf
Lena Koppel, filmregissör
Cian Bornebusch, filmscenograf
Mika Romanus, förbundsdirektör
Peter Schildt, filmregissör och skådespelare
Christina Olofson, filmregissör

Kansli
Christine Strindberg, vd
Gustav Målqvist, administrativ chef
Lotta Lundkvist, handläggare
Mia Letfors, handläggare
Jon Dahlén, jurist
Charlotte Wildig, jurist