Så får du koll på din pension

Många av Teaterförbundets medlemmar arbetar hos olika arbetsgivare under sitt yrkesliv. Många är också kombinatörer, och är ibland anställda och ibland egenföretagare.
För att få en skälig pension gäller det att sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar – det går att påverka hur mycket pengar som kommer att betalas ut.

Vid Teaterförbundets pensionsfrukost i Stockholm gav Jaan Kolk, tidigare förbundsdirektör, en introduktion till pensionssystemet, och vad som kan göras för att få en skälig pension.

– Det har tyvärr varit stökigt när det gäller pensioner inom scen och film. Korta anställningar på olika arbetsplatser gör det svårt att se vad den slutliga pensionen blir, berättar Jaan Kolk.

Tidigare gick det att förlita sig på att den allmänna pensionen skulle ge en skälig ersättning varje månad. Men idag är den allmänna pensionen lägre för de allra flesta. Istället är tjänstepension och privat pensionssparande mer avgörande för pensionsutbetalningarna.

– Tjänstepension betalas in av alla arbetsgivare med kollektivavtal och utgår från varje intjänad krona. Däremot bör den som jobbar utan kollektivavtal se över sina kontrakt och se till att ha utrymme för pengar till pension. Då finns privat pensionssparande som ett alternativ, säger Jaan Kolk.

Han ger samtidigt några råd som är viktiga för att ha koll på framtida pension.

  • Fundera över om du vill ha efterlevandeskydd och familjeskydd. Har du familj kan de få del av din pension om du plötsligt skulle gå bort. Det alternativet går att välja i de flesta pensioner, men det minskar din framtida pension.
  • Ta ställning till om din tjänstepension ska betalas ut i fem år, tio år eller livet ut. Det valet måste i regel göras innan pensionen börjar betalas ut.
  • Se över vilka avgifter som fondbolag och banker tar ut för förvaltning av pensionspengar. Vissa fonder anses vara oskäligt dyra, vilket kan framkomma om man jämför liknande fonder från olika bolag med varandra.
  • Är du egenföretagare – se till att ta ut mycket lön så att du får så mycket inkomstpension som möjligt.

För att få ytterligare inblick i hur pensionen fungerar går det att få mer information och råd. Här är några exempel:

www.minpension.se kan du se hur mycket du har tjänat ihop till pension. Där kan du även se var dina pensionspengar finns och hur kommande inkomster påverkar din slutliga pension.

www.pensionsmyndigheten.se kan du se din allmänna pension. Du kan också se hur den del som kallas premiepension placeras på finansmarknaden. Om du vill kan du själv välja fonder du vill spara i. Eller, liksom många andra, låta pengarna förvaltas av fonden AP7 Såfa.

www.teaterforbundet.se kan du se om din arbetsgivare har kollektivavtal.

På PTK:s rådgivningstjäns  https://secure.radgivningstjanst.se kan du som har tjänstepensionen ITP få oberoende råd om hur du kan få dina pensionspengar att växa utifrån din livssituation.