Scenkonstallianserna nyanställer

Regeringen lämnad vid årsskiftet ett efterlängtat besked om att Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen sammantagna får ett tillskott med 20 miljoner kronor.

Nu pågår förberedelserna inom alla tre allianserna för nyanställningar. Inriktningen är att utlysa tjänsterna under våren med sikte på att de nyanställa ska vara på plats efter sommaren.

Mer information finns på scenkonstalliansernas egna webbplatser.

Teateralliansen

Dansalliansen
Musikalliansen