Sök Öppet Arkiv-stipendium

Fackförbundet Scen & Film fördelar 30 stipendier à 20 000 kronor till utövande konstnärer och upphovspersoner. Även andra konstnärliga yrken, såsom klippare, maskörer och barnskådespelare kan söka.

Stipendiets ändamål ska gå till konstnärlig fördjupning i form av resebidrag, projektbidrag eller kompetensutveckling.

Stipendierna kan enbart sökas av de som har medverkat i eller arbetat med tv-program som fanns på SVT:s sida Öppet Arkiv under åren 2013, 2014 och 2015. Vilka program som är aktuella finns publicerat i filerna här intill.

Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som inte har varit möjliga att fördela individuellt.

Sista ansökningsdatum är 15 december 2021.

Här ansöker du till stipendiet.