Stipendieansökan 2022

Stipendieansökan 2023 - Upphovsrätt Scen & Film

Stipendieansökan 2023 - Upphovsrätt Scen & Film

Stipendier kan sökas av dem som under 2023 är 55 år eller äldre och har medverkat i biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.

OBS! Skickar du flera ansökningar kommer vi använda oss av den senast inskickade versionen!

Har du sökt Upphovsrätt Scen & Films (fd Rättighetsbolaget/Tromb) stipendium tidigare?
Har du fått Upphovsrätt Scen & Films stipendium tidigare?

MEDVERKAN

Max 10 produktioner, börja med de äldsta.

Om du tar med medverkan i annan egenskap än vad som är ditt huvudsakliga yrke som sökande, ska detta anges (i parenteser bakom titeln). Till exempel om du söker som regissör men också har medverkat som skådespelare.