Skatteavdragsservice

Normalt betalar Upphovsrätt Scen & Film in skatt och sociala avgifter bara på de upphovsrättsersättningar som kommer från producenter med kollektivavtal.

Som extra service kan Upphovsrätt Scen & Film i vissa fall sköta inbetalning av skatt och egenavgifter också för ersättningar som kommer från vidaresändning, privatkopiering och offentligt framförande. Detta förutsatt att du är privatperson och att bruttobeloppet är på minst 5 000 kronor. Upphovsrätt Scen & Film gör då avdrag med 45 procent av ersättningen innan den betalas ut till dig.

Tjänsten kostar 100 kr per utbetalning.

Blanketten för anslutning till skatteavdragsservicen med vidare information hittar du här.