Vad gör styrelsen 2022?

Detta arbetar styrelsen för under verksamhetsåret 2022.

Bästa Kollega.

Vare sig du är scenograf och eller kostymdesigner för film och eller scenkonst så arbetar vi i styrelsen för avdelning 114 för Dig!

Vi arbetar för att få skäliga ersättningar och bättre formuleringar kring arbetsvillkor i kollektivavtalen:

I höst börjar förhandlingar den så kallade avtalsrörelsen för att uppdatera kollektivavtalet inom scenkonst. Den ena av våra två yrkanden där gäller formuleringar kring antal medverkande och kostymer för att understryka att trots lågt antal medverkande kan det bli en stor arbetsmängd för en kostymdesigner då antalet medverkande inte kan mäta antalet kostymer i en föreställning.

Det andra yrkandet är att vi vill få till ersättning för upphovsrätten vid samproduktioner. Avtalen för film och tv kommer att förhandlas längre fram, men där diskuterar vi och förbereder oss för bättre arbetsvillkor då branschen just nu är hårt utsatt och en del har lämnat på grund av för hög arbetsbelastning, outbildade övriga funktioner inom kostym och scenografi med mera. För att höja kompetenskraven inom film har styrelsen tidigare arbetat fram yrkestitlar och dess förväntade kunskap och arbetsuppgifter inom kostymområdet för film. Samma arbete har påbörjats inom scenografiområdet.

Vi arbetar också för att få till en Allians liknande skådespelaralliansen. Detta är något som har drivits i flera år och börjar äntligen ge positiva resultat.

Vi håller ögonen på att vi krediteras, både i media och i teatrarnas, distributörernas och producenternas tryckta material, hemsidor, för och eftertexter med mera.

Vi arrangerar seminarier och medlemsaktiviteter senast på Bibu och Scenkonstbiennalen och planerar liknande verksamhet på landets filmfestivaler.

Vi samlar in förslag på och arrangerar kompetenshöjande kurser, bland annat i samarbete med Teateralliansen.

Vi finns på Facebook och heter där ”Sveriges bästa scenografer och kostymdesigners”, en grupp som både medlemmar och andra kan ansluta sig till för att diskutera våra yrken. Vi utvecklar också en profil på Instagram.

Vi vill vara en aktiv styrelse, som gärna tar emot Dina önskemål om förändringar och erfarenheter positiva som negativa för att vi tillsammans ska få bättre arbetsvillkor!