Styrelse

Vald vid årsmötet 2020

Ordföranden
Niclas Turesson
Nasim Aghili

Ledamöter
Manuel Cubas
Anne Jonsson
Johanna Larsson
Linda Mallik
Martin Rosengardten
Olof Runsten
Johanna Salander
Maja Salomonsson
Rebecca Örtman

Studentrepresentant
Rosanne Hatab

Revisorer
Med Reventberg
Karl Seldahl, revisorsuppleant

Valberedning
Öllegård Groundstroem, sammankallande
Johan Paus
Malin B. Eriksson