Styrelse

Vald vid årsmötet 2021

Ordföranden
Niclas Turesson
Nasim Aghili

Ledamöter
Manuel Cubas
Anne Jonsson
Johanna Larsson
Linda Mallik
Martin Rosengardten
Jenny Nörbeck
Johanna Salander
Maja Salomonsson
Iso Porovic

Studentrepresentant
Johanna Sandström Lehto

Revisorer
Gustav Englund
Gustav Målqvist, revisorsuppleant

Valberedning
Öllegård Groundstroem, sammankallande
Johan Paus
Astrid Menasanch Tobieson