Egenföretagare

Det finns många goda skäl till varför du som är egenföretagare ska vara medlem i Fackförbundet Scen & Film. Här har vi samlat information som är riktad särskilt till dig som är egenföretagare i scen- och filmbranschen.

Som egenföretagare i Scen & Film får du:

  • Tillgång till yrkes- och branschkunskap
  • Riktad information till dig som egenföretagare
  • Stöd i löne- och villkorsfrågor
  • Rätt till juridisk hjälp, t.ex. om uppdragskontrakt
  • Bra försäkringar och andra medlemsförmåner
  • Möjlighet att påverka kultur- och mediepolitiken

Du som arbetar som egenföretagare kan bli ordinarie medlem i Scen & Film på samma villkor som andra yrkesutövare inom området. Som egenföretagare kan du dessutom bli ansluten till Scen & Films servicebolag.

Egenföretagare eller kombinatör

Antalet egenföretagare i Scen & Film växer. Vissa arbetar enbart inom ramen för sitt företag, andra arbetar växelvis som anställda med A-skatt och företagare med F-skatt (så kallade kombinatörer).

Till vänster hittar du information för dig som redan driver företag, liksom för dig som vill starta ett. När du övergår till att arbeta som egenföretagare får det konsekvenser på många olika områden.

Denna artikel hjälpte mig