Styrelse

Vald vid årsmötet 2023

Ordförande
Michael Cocke

Kassör
Johannes Schmid

Sekreterare
Johan Bark

Ledamöter
Astrid Menasanch Tobieson
Dennis Sandin
Johanna Larsson
Johanna Salander
Lisa Färnström
Niklas Hellberg
Peter Elmers
Sara Arrhusius
Tobias Sondén

Valberedning
Johan Paus
Dasha Nikiforova
Helena Sandström Cruz