Styrelse

Vald vid årsmötet 2022

Ordföranden
Nasim Aghili
Johanna Salander

Ledamöter
Anne Jonsson
Johanna Larsson
Jenny Nörbeck-Olsen
Sara Arrhusius
Johan Bark
Johannes Schmid
Tobias Sondén
Viktor Tjerneld

Revisorer
Ebba Petrén
Gustav Målqvist

Valberedning
Johan Paus
Dasha Nikiforova
Helena Sandström Cruz