Styrelse

Vald vid årsmötet 2024

Ordförande
Michael Cocke

Kassör
Ester Holmén

Sekreterare
Sara Arrhusius

Ledamöter
Helena Sandstöm Cruz
Sara Khaledi
Sara Erlingsdotter
Zackarias Bergsteinsson
Niklas Hellberg
Dennis Sandin
Johanna Larsson
Tobias Sondén
Lisa Färnström
Erik Forsström (adjungerad suppleant)

Valberedning
Martin Johansson
Lena Järn Christoffersson
Lukas Schottenius

Presentation av styrelsen

Michael Cocke (ordförande) är regissör och tidigare konstnärlig ledare på Folkteatern Gävleborg och Örebro Länsteater. Driver framför allt att regissörer ska ingå i TeaterAlliansen och få kontinuerlig kompetensutveckling.

Sara Arrhusius (sekreterare) (hen/henne) arbetar som intimitetskoordinator inom TV, film och scenkonstsektorn. Sara utbildar även på högskolor och folkhögskolor runt om i landet, och har handlett flera intimitetskoordinatorer under utbildning. Sara är baserad i Stockholm.

Johanna Larsson har suttit i styrelsen sedan 2017 och är även vår representant i KLYS arbetsutskott. Läs gärna mer om KLYS här. Sedan 2019 är Johanna konstnärlig ledare för Angereds Teater i Göteborg.

Niklas Hellberg är regissör för scenkonst, opera och teater. Senior rådgivare, Smart Coop – det kooperativa produktionshuset. Sångare, bred genre.

Tobias Sondén är regissör och dramatiker med bas i Göteborg. Han har ett extra intresse för frågor som berör scenkonstregissörers arbete inom det fria kulturlivet.

Ester Holmén är regissör och dramatiker baserad i Stockholm. Ester regisserar i huvudsak teater och dansteater inom det fria fältet. I styrelsen har hon uppdraget som kassör. Hon brinner även särskilt för regissörernas arbetsvillkor hos de fria grupperna, samt regissörens roll som arbetsledare.

Helena Sandstöm Cruz är regissör, dramatiker och skådespelare med 20 års erfarenhet från institutionsteatrar och fria grupper. Engagerad i kulturpolitiska frågor. Baserad i Stockholm.

Sara Khaledi

Erik Forsström är ursprungligen från Gävle och studerar just nu teaterregi vid Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH). Han är studentrepresentant och suppleant i styrelsen.

Sara Erlingsdotter är regissör och konstnärlig ledare. En viktig drivkraft för henne är att utveckla scenkonstens möte med publiken, och det mötet som process i samhällsutvecklingen. Senaste decennierna har hon fokuserat på platsspecifika och deltagarbaserade scenkonstnärliga projekt i det urbana och rurala landskapet, där hon utvecklat metoder, skapat föreställningar och undervisat nationellt och internationellt vid en rad konstnärliga högskolor. Sara har ett starkt intresse för glesbygdens möjligheter att utveckla konstnärliga verksamheter och att ta vara på platsens unika möjligheter.

Zackarias Bergsteinsson

Dennis Sandin

Lisa Färnström