Styrelse

Vald vid årsmötet 2023

Ordförande
Michael Cocke

Kassör
Johannes Schmid

Sekreterare
Peter Elmers

Ledamöter
Astrid Menasanch Tobieson
Dennis Sandin
Johanna Larsson
Johanna Salander
Lisa Färnström
Niklas Hellberg
Johan Bark
Sara Arrhusius
Tobias Sondén

Valberedning
Jenny Nörbeck
Martin Johansson

Presentation av styrelsen

Michael Cocke (ordförande) är regissör och tidigare konstnärlig ledare på Folkteatern Gävleborg och Örebro Länsteater. Driver framför allt att regissörer ska ingå i TeaterAlliansen och få kontinuerlig kompetensutveckling.

Peter Elmers är frilansande teaterregissör boende och verksam i (och runt om) Göteborg. Han har bland annat gjort uppsättningar på Regionteater Väst, Masthuggsteatern och Borås Stadsteater. I styrelsen har Peter uppdraget som sekreterare och brinner särskilt för frågor rörande frilansarens arbetsvillkor. Mer om Peter finns på peterelmers.se

Johannes Schmid är frilansande regissör för teater, film och opera sedan 2000. Verksam i Sverige, Tyskland och Österrike.
Johannes har tagit sig an kassörsrollen och är vidare mest intresserad i frågor gällande regissörernas villkor.

Sara Arrhusius (hen/henne) är intimitetskoordinator. Hen har arbetat på över 50 projekt, och för alla större plattformar värda att nämna inom TV, film och scenkonstsektorn. Sara har även handlett flera intimitetskoordinatorer under utbildning, samt guidat blivande regissörer under deras studentproduktioner på folkhögskolor och högskolor runt om i landet. Sara är baserad i Stockholm.

Johanna Salander är regissör med bas i norra Sverige och driver framför allt frågor om kompetensutveckling och tryggare anställningsformer som en teaterallians för fler yrkesgrupper.

Johan Bark är yrkesverksam som både regissör och regiassistent, och är utbildad inom regi och skådespeleri i London, Tallinn och Dublin. I Sverige har Johan jobbat på flertal av landets institutionsteatrar, bl.a. Dramaten, Kulturhuset Stadsteatern och Uppsala Stadsteater, samt för fria grupper och egenproducerade projekt. Johan intresserar sig vitt och brett för regissörer och regiassistenters arbetsrätt, men i synnerhet med fokus på regiassistentens roll.
Mer om Johan kan hittas på johanbark.com

Johanna Larsson har suttit i styrelsen sedan 2017 och är även vår representant i KLYS arbetsutskott. Läs gärna mer om KLYS här. Sedan 2019 är Johanna konstnärlig ledare för Angereds Teater i Göteborg.

Niklas Hellberg är regissör för scenkonst, opera och teater. Senior rådgivare, Smart Coop – det kooperativa produktionshuset. Sångare, bred genre.

Astrid Menesanch Tobieson är regissör och dramatiker. Satt i styrelsen för 14 år sedan, då som representant för regiassistenterna vilkas frågor hon då drev.
Nu sitter Astrid i styrelsen igen och håller ett öga på fackliga frågor som rör konstnärlig frihet samt är drivande i kontakten med medlemmarna. Till det hör sociala mediers utformning, på längre sikt finns även en ambition att återuppta medlemsträffar i något format. Har man idéer eller önskningar om sådana kan man höra av sig till styrelsen.

Tobias Sondén är regissör och dramatiker med bas i Göteborg. Han har ett extra intresse för frågor som berör scenkonstregissörers arbete inom det fria kulturlivet.

Dennis Sandén

Lisa Färnström