Styrelse

Vald vid årsmötet 2023

Ordförande
Michael Cocke

Kassör
Johannes Schmid

Sekreterare
Peter Elmers

Ledamöter
Astrid Menasanch Tobieson
Dennis Sandin
Johanna Larsson
Johanna Salander
Lisa Färnström
Niklas Hellberg
Johan Bark
Sara Arrhusius
Tobias Sondén

Valberedning
Jenny Nörbeck
Martin Johansson