Biograf

Avtalet gäller biografanställda.

Det här är en kortversion av Biografavtalet. Avtalet gäller den 1 juni 2023 till 31 maj 2025.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta Medlemsrådgivningen på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Omfattning

Avtalet gäller för de biografanställda som är anslutna till Fackförbundet Scen & Film.

Lön

Lön utbetalas i form av timlön. Anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö, som tjänstgör minst 30 timmar i genomsnitt per vecka, har månadslön. Månadslön kan genom lokal överenskommelse införas på andra orter och vid andra veckoarbetstidsmått.

Månadslönen utgörs av timlönen x veckoarbetstiden x 4,35 och får omräknat inte understiga gällande minimitimlöner.
Lönen ska vara individuell och fastställas i lokala förhandlingar.

Lägsta timlönen är

Bioanställd med 2023.06.01 2024.06.01
upp till än 2 000 tim 116,30 kr 120,03 kr
mer än 2 000 tim 128,11 kr 132,33 kr

OB-ersättning

Tjänstgöring 2023.06.01 2024.06.01
Mån – tors kl. 18.00 – 23.30 6,70 kr 6,93 kr
Fred kl 18.00 – 23.30
Lör – sön,
helgd, nyårsafton
kl. 08.00 – 23.30
21,61 kr 22,32 kr
Alla dagar
kl. 23.30 – 08.00
samt dagarna*
100 % av timlön 100 % av timlön
Alla dagar
kl. 03.30 – 06.00
200 % av timlön 200 % av timlön
När nationaldagen 6.6 är en lör/sön 28,28 kr 29,22 kr
Reseersättning vid Nattbio samt:
Arbete någon av * (exkl. 1 maj)
145,28 kr 150,08 kr

*Julafton, juldagen, långfredag, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen samt 1 maj före kl 17.00.

Övertid

Övertid ersätts vardagar mellan 08.00 – 23.30 med 50 procent. Övertid ersätts övrig tid och arbetsfri dag med 100 procent.

Semesterlön

Semesterlönen är 13 procent på all intjänad lön, inklusive OB och övertid.

Måste man göra allt?
Fråga: Jag har ett anställningsavtal där det står att jag ska göra alla arbetsuppgifter som förekommer på biografen. Innebär det att jag måste göra allt som arbetsgivaren beordrar mig att göra?

Svar: Du är i princip skyldig att utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren beordrar om det faller under din kompetens och arbetsuppgiften har ett naturligt samband med verksamheten. En anställd som utför samtliga eller flera arbetsuppgifter ska dock ha kompensation för detta i form av högre lön.

Cinemascenen I Katrineholm AB
Delsbo Filmhus Ekonomisk Förening
Eurostar AB
Filmstaden AB
Folkets Bio - Stockholmsavdelningen
Folkets Bio - Umeå
Folkets Bio Västeråsavd
Folkets Bio Växjö
Folkets Bio Östersund/Bio Regina
Fregatten Bio AB
Föreningen Folkets Bio Malmö/Lund
Föreningen Fyrisbiografen
HB Svenska Bio Lidingö
Kultur och Bio Brandbergen AB
Nordic Cinema Group AB
Nordisk Film Biografer Sverige AB
Rialto Bio
Sollefteå Film & Nöje
Tomelilla-Brösarps biografförening
Trappan Bio AB
Videvox Biografservice AB