Lokalavdelningar

Alla medlemmar som arbetar på en institution tillhör, förutom sin yrkesavdelning, också en lokalavdelning (oavsett anställningsform och anställningstid). En lokalavdelning är det lokala facket på just den arbetsplatsen.

Viktiga uppgifter för en lokalavdelning är att verka för att medlemmarna har bra arbets- och anställningsvillkor, att sköta lokala löneförhandlingar (pottförhandlingar) och att arbeta med arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor.

Varje lokalavdelning har en styrelse. I den sitter yrkesverksamma från just den arbetsplatsen som arbetar fackligt.