Styrelse

Vald vid årsmötet 2023.
Kontakta hela styrelsen: scenografikostym@scenochfilm.se

Revisor
Torulf Wetterot

Valberedning
Martin Eriksson
Annika Gaimer
Maria Sjöstrand