Styrelse

Vald vid årsmötet 2022

Kontakta hela styrelsen: scenografikostym@scenochfilm.se

Karin Lind, ordförande  karin@simka.se
Fridjon Rafnsson, ordförande

Emelie Ekenborn
Lene Willumsen
Anna Svärdendahl
Viktoria Mattila viktoria@vmdesign.se
Josefin Åsberg josefinasberg@me.com
Nicolas Olivier Richard
Charlotta Nylund
Marcus Olson
Ellen Utterström
Cajsa Oscarsson

Torulf Wetterrot, revisor


Valberedning

Agnes Östergren
Martin Eriksson
Bengt Fröderberg
Maria Håård