Styrelse

Vald vid årsmötet 2021

Kontakta hela styrelsen: scenografikostym@scenochfilm.se

Karin Lind, ordförande  karin@simka.se
Fridjon Rafnsson, ordförande

Anna Ardelius ardelius.anna@gmail.com
Emelie Ekenborn
Lene Willumsen
Anna Svärdendahl
Annika Bromberg
Johanna Mårtensson
Sigyn Stenqvist
Viktoria Mattila viktoria@vmdesign.se
Josefin Åsberg josefinasberg@me.com
Anna Asker  asker.produktion@telia.com

Torulf Wetterrot, revisor


Valberedning

Agnes Östergren
Martin Eriksson
Bengt Fröderberg
Maria Håård