Styrelse

Vald vid årsmötet 2022.
Kontakta hela styrelsen: scenografikostym@scenochfilm.se

Revisor
Torulf Wetterrot

Valberedning
Martin Eriksson
Marika Feinsilber
Annika Gaimer