Yrkesavdelningar

Alla medlemmar i Fackförbundet Scen & Film hör till en yrkesavdelning. Yrkesavdelningen är därmed ”basen” i medlemskapet. Yrkesavdelningarna arbetar med frågor som rör yrket, och även med arbetsmarknads-, kultur- och utbildningspolitiska frågor.

 

En annan viktig roll för yrkesavdelningarna är att nominera personer som sitter med i förhandlingsdelegationerna när Scen & Film förhandlar om nya kollektivavtal. Dessa personer är då sin yrkesgrupps ”röst” i avtalsförhandlingarna. Varje yrkesavdelning har en styrelse. I den sitter yrkesverksamma personer som arbetar fackligt på sin fritid.