För producenter

Reglerna i kollektivavtalen om upphovsrättsliga ersättningar innebär att du som producent slipper förhandla om dessa ersättningar i varje enskilt fall.

Upphovsrätt Scen & Films service innebär dessutom att du inte behöver bekymra dig om fördelning och utbetalning av ersättningar till enskilda anställda/uppdragstagare. Det räcker med att redovisa ersättningarna och betala in dem, så sköter Upphovsrätt Scen & Film resten.

Så redovisar du

Är du producent och har kollektivavtal med Scen & Film ska du redovisa enligt följande:

Omfattas produktionen av ett av försöksavtalen ska den initiala redovisningen vara oss tillhanda i samband med premiären. För produktioner som omfattas av kollektivavtalet ska den initiala redovisningen skickas in senast 6 månader efter premiären. Den löpande redovisningen ska sedan göras två gånger per år, den 28 februari och den 30 september.

Till höger hittar du alla blanketter samt information om vilka blanketter som ska användas (”Välj rätt avtal och blankett”). Den mest aktuella versionen av blanketten ska alltid användas och blanketterna ska skickas in i samma filformat som de finns här på hemsidan.

Skicka in blanketterna

E-posta blanketterna till upphovsratt@scenochfilm.se

Om redovisning inte lämnas in kan Scen & Film/Upphovsrätt Scen & Film vidta åtgärder. I enlighet med reglerna i avtalet kan förbundet till exempel begära granskning av produktionsbolagets räkenskaper.